Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

pig: lợn/ heo

fig: quả sung

pin: ghim

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

A big, big pin

And a big, big fig.

Keep the big pin.

Give the fig to a pig.

Dịch:

Một cái ghim lớn, lớn

Và một quả sung lớn, lớn

Giữ cái ghim lớn

Đưa quả sung cho con heo.

3. Read the chant again. Circle the I in the middle of the words.

4. Listen to the sounds and connect the letter.

Click here to listen

 

Script:

i, pin

e, pen

i, pin

i, pin

e, pen

e, pen

i, pinde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay