Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - ... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script

van: xe chở

window: cửa sổ

box: hộp

yo-yo: con quay yo-yo

zebra: ngựa vằn

2. Listen and chant.

Click here to listen

Here is a van, v, v, van. Here is a window, w, w, window.

Here is a box, x, x, box. Here is a yo-yo, y, y, yo-yo,

Here is a zebra, z, z, zebra.

Dịch:

Đây là một cái xe chở hàng/người, v, v, van. Đây là cửa sổ, w, w, window.

Đây là hộp, x, x, box. Đây là con quay yo-yo, y, y, yo-yo.

Đây là một con ngựa vằn, z, z, zebra.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

z, zebra

w, window

y, yo-yo

x, box

v, van

w, window

z, zebra

4. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Hướng dẫn:

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay