Lesson Four: Phonics Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four: Phonics Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

three: 3

bath: bồn tắm

teeth: hàm răng.

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Baby Theodore's in the bath,

One, two, three.

Baby Theodore counts his teeth,

One, two, three.

Dịch:

Theodore nhỏ bé trong bồn tắm,

Một, hai, ba.

Theodore nhỏ bé đếm răng,

Một, hai, ba.

3. Read the chant again. Circle the th sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

2. ten: 10 - t

3. three: 3 – th

4. seesaw : cầu bập bênh - sde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay