Lesson Four Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Four Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

red: màu đỏ

yellow: màu vàng

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

purple: màu tím

orange : màu cam

blue: màu xanh da trời

2. Circle the correct word.

Hướng dẫn:

2. green

3. pink

4. red

3. Match

Hướng dẫn:

1. purple: tím

2. green: xanh lá

3. red: đỏ

4. blue: xanh da trời

5. yellow: màu vàng

6. pink: màu hồng

7. orange: màu camde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay