Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

elephant: voi

giraffe: hươu cao cổ

monkey: khỉ

big: to, lớn

tall: cao

little: nhỏ

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. The zoo. Great! I like animals.

B. Look at the elephants, Billy.

A. Oh no! I don't like elephants. They're big!

2. A. Look at the giraffes.

B. Ahh! I don't like giraffes. They're tall!

3. A. Billy, you like animals. But you don't like elephants. And you don't like giraffes.

B. Look over there!

4. A. I like monkeys! I like monkeys! They're little and I'm little, too.

B. Yes. They're funny and you're funny, too!

Dịch:

1. A. Vườn thú. Tuyệt vời! Em thích động vật.

B. Nhìn con voi kìa Billy.

A. Oh, không! Em không thích voi. Chúng rất lớn.

2. A. Nhìn những con hươu cao cổ kìa.

B. Ahn! Con không thích hươu cao cổ. Chúng rất cao!

3. A. Billy, con thích động vật. Nhưng con không thích voi. Và con cũng không thích hươu cao cổ.

B. Hãy nhìn qua bên đó.

4. A. Con thích khỉ. Con thích khỉ. Chúng nhỏ và con cũng nhỏ.

B. Đúng vậy. Chúng rất hài hước và em cũng hài hước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay