Lesson One: Words Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen


Script:

arms: cánh tay

nose: mũi

face: khuôn mặt

legs: ống chân

3. Listen and read.

Script:

1. A. Let's put on sunscreen. First, my arms.

B. These are my arms.

2. A. Now, my nose.

B. This is my nose.

A. That’s right.

3. A. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs.

B. Ok, Rosy.

4. B. Look, Rosy.

A. Oh, no!

Dịch:

1. A. Hãy bôi kem chống nắng. Trước tiên, bôi tay của chị.

B. Đây là tay của em.

2. A. Bây giờ, mũi của chị.

B. Đây là mũi của em.

A. Đúng vậy

3. A. Bôi lên tay của em, mũi của em, mặt của em, chân của em.

B. Ok, Rosy.

4. B. Nhìn này, Rosy.

A. Ôi, không!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay