Lesson One: Words Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

mom: mẹ

dad: bố

sister: chị gái

brother: anh trai

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Let's find the others.

2. A. Look. This is Mom's book. And this is Billy's teddy bear.

B. And this is Mom's umbrella.

3. A. But where are they?

B. I don't know.

4. A. Look, ice cream for you!

B. Ah, thank you!

Dịch:

1. Hãy tìm ở chỗ khác.

2. A. Nhìn này. Đây là cuốn sách của mẹ. Và đây là con gấu teddy của Billy.

B. Và đây là ô của mẹ.

3. A. Nhưng chúng ở đâu?

B. Anh không biết.

4. A. Nhìn này, có kem cho các con!

B. Ah, cảm ơn mẹ!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay