Lesson One: Words Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

kitchen: nhà bếp

livingroom: phòng khách

dining room: phòng ăn

bedroom: phòng ngủ

bathroom: phòng tắm

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. Look! I have a certificate!

B. Very good, Rosy! Go and show your family.

2. A. Where's Grandma? Is she in the kitchen?

B. No, she isn't.

3. A. Are Dad and Billy in the living room?

B. No, they aren't.

4. A. Surprise!

B. Good job, Rosy!

C. Thank you!

Dịch:

1. A. Mẹ nhìn xem! Con nhận được chứng nhận!

B. Rất tốt, Rosy! Đi và cho cả gia đình xem chứng nhận của con.

2. A. Bà đây rồi ạ? Bà có ở trong bếp không?

B. Không, bà không ở trong bếp.

3. A. Bố và Billy ở phòng khách phải không?

B. Không, họ không ở đó.

4. A. Ngạc nhiên chưa!

B. Làm tốt lắm, Rosy!

C. Con cám ơn ạ!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay