Lesson Six Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and check (v) the correct pictu... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and check (v) the correct picture.

Click here to listen


Script:

1. What's this? => It's pencil.

2. What's this? => It's an eraser.

3. What's this? => It's a pen.

4. What's this? => It's a bag.

Speaking

2. Open your bag. Ask and answer.

Hướng dẫn:

+ What's this? => It's eraser.

+ What's this? => It's book.

+ What's this? => It's pencil.

+ What's this? => It's pen.

Hướng dẫn:

pencil

eraser

bookde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay