Lesson Six Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and number. Click here to liste... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

 

Script:

1. Can you see Oanh's friends? This friend has long black straight hair. It's Vy.

2. Can you see the teacher with curly hair. It's Miss Chi.

3. This friend is the boy. He has short hair. It's Son.

4. This girl has short hair. It's My.

Hướng dẫn:

theo thứ tự từ trái sang phải:

4 – 2 – 1 – 3

Speaking

2. Look at the picture again. Ask and answer.

+ She has long black hair. Who is it? => It's number 1, Vy.

Hướng dẫn:

+ She has curly hair. Who is it? => It's number 2, Miss Chi.

+ He has short hair. Who is it? => It's number 3, Son.

+ She has short hair. Who is it? => It's number 4, My.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay