Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and draw J of L. Click here to ... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and draw J of L.

Click here to listen

 

Script:

A. Are you hungry ?

B. Yes, I am.

A. Well, look at the menu. What do you like?

B. Well, I like yogurt. But I don't like ice cream. I like bread. Because I like sandwiches.

A. Ok. What else?

B. Uhmmm. I don't like meat. But I want an apple, please!

Dịch:

A. Bạn có đói không?

B. Có, tôi đói.

A. Vâng, hãy xem thực đơn. Bạn muốn gì?

B. vâng, tôi thích sữa chua. Nhưng tôi không thích kem . Tôi thích bánh mì. Bởi vì tôi thích bánh mì kẹp.

A. Ok, còn gì nữa không?

B. Uhmmm. Tôi không thích thịt. Nhưng làm ơn cho tôi 1 quả táo.

Hướng dẫn:

1: J

2. L

3. J

4. J

5. L

6. J

Speaking

2. Look at the menu on Reading. Ask and answer.

+ What do you like? => I like eggs and …

Hướng dẫn:

+ What do you like? => I like meat and rice.

+ What do you like? => I like yogurt and grapes.

Hướng dẫn:

3.

2. like

3. don't like

4. like

4.

2. c

3. ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay