Lesson Six Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and match. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and match.

Click here to listen


Script:

1. What's your favorite toy?

It's my teddy bear.

What's your favorite color?

It's red.

2. What's your favorite toy?

It's my car.

What's your favorite color?

It's orange.

3. What's your favorite toy?

My bike.

What's your favorite color?

My favorite color is blue.

4. What's your favorite toy?

It's my kite.

What's your favorite color?

It's purple.

Speaking

2. Ask and answer about you

+ What's your favorite toy? => It's a …

+ What's your favorite color? => It's …

Hướng dẫn:

+ What's your favorite toy? => It's a my kite.

+ What's your favorite color? => It's red.

Hướng dẫn:

4. Your favorite toy is your bike.

Your favorite color is blue.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay