Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and number. Click here to liste... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

Script:

1. This is my grandpa. He's docctor.

2. Mai is happy. She's seven. She's student.

3. And there is my dad. He's a pilot.

4. My mom is a teacher.

Hướng dẫn:

2, 1, 4, 3

Speaking

2. Point, ask, and answer.

+ Is he a doctor? => No, he isn't.

Hướng dẫn:

+ Is she a teacher? => Yes, she is.

+ Is he a student? => Yes, he is.

+ Is he a pilot? => No, he isn't.

+ Is she a firefighter? => No, she isn't.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay