Lesson Six Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listening and number. Click here to li... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listening and number.

Click here to listen

script:

1. It's on the slide.

2. She's under the tree.

3. It's on the tree.

4. It's in the bag.

5. It's in the goal.

Dịch:

1. Nó ở trên cầu trượt.

2. Cô ấy ở dưới cây.

3. Nó ở trên cây.

4. Nó ở trong balo

5. Nó ở trong khung thành.

Speaking

2. Ask and answer.

+ Where's the girl? => She's under the tree.

Hướng dẫn:

+ Where's the kite? => It's on the tree.

+ Where's the book? => It's in the bag.

+ Where's the ball? => It's in the goal.

+ Where's the bear? => It's on the slide.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay