Lesson Six Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and check (v) the correct pictu... DeHocTot.com

Lesson Six Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


Listening

1. Listen and check (v) the correct picture.

Click here to listen

 

Script:

1. Where's my kite?

2. My brother's ball is under the table.

3. My sister's kite is on the slide.

4. Hurray, my dad has it.

Dịch:

1. Cái diều của tôi ở đâu?

2. Quả bóng của anh trai tôi ở dưới bàn.

3. Diều của chị gái tôi ở trên cầu trượt.

4. Hurray, bố của tôi có nó.

Speaking

2. Point, ask, and answer.

+ Who's this? => It's Vinh's sister.

Hướng dẫn:

+ Who's this? => It'sVinh's brother.

+ Who's this? => It's Vinh's mom.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay