Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


 

Hướng dẫn:

bag: cặp, túi, balo

door: cửa ra vào

window: cửa sổ

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 

Script:

Open the book!

What's this?

What's this?

It's a book.

Open the book.

Close the book.

What's this?

What's this?

It's a door …

What's this?

What's this?

It's a bag …

What's this?

What's this?

It's a window…

Dịch:

Mở cuốn sách ra!

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cuốn sách

Mở cuốn sách ra.

Đóng cuốn sách lại

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái cửa ra vào…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái ba lô…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là cửa sổ …de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay