Lesson Three Song Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three Song Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

square: hình vuông

circle: hình tròn

triangle: hình tam giác

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

It's a square!

It has four sides.

They're all the same.

It has four sides.

They're all the same.

It's a square!

It doesn't have sides.

It's smooth and round …

It's a circle!

It has three sides.

Just one, two, three …

It's a triangle!

Dịch:

Nó là một hình vuông!

Nó có 4 cạnh.

Chúng giống nhau

Có 4 cạnh.

Tất cả chúng giống nhau.

Nó hình vuông!

Nó không có cạnh.

Nó trơn tru và vòng tròn …

Nó là một hình tròn!

Nó có 3 cạnh

Một, hai, ba …

Nó là hình tam giác!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay