Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

milk: sữa

juice: nước hoa quả

water: nước

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Drink your milk!

Eat your eggs and drink your milk,

Drink your milk,

Drink your milk.

Eat your eggs and drink your milk.

Don't be late for school!

Eat your bread and drink your juice, …

Here's your water, here's your bag …

Dịch:

Uống sữa của con!

Ăn trứng và uống sữa của con,

Uống sữa của con,

Uống sữa của con.

Ăn trứng và uống sữa của con.

Đừng để muộn học!

Ăn bánh mì và uống nước trái cây của con …

Đây là nước của con, đây là cặp của con …de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay