Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

shoes: đôi giày

coat: áo khoác

hat: mũ

2. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

Every day,

I put on my shoes,

I put on my shoes,

Every day.

Every day,

I put on my shoes,

I put on my coat,

Every day.

Every day.

I put on my shoes,

I put on my coat,

I put on my hat,

Every day.

Goodbye, Mom!

Dịch:

Hàng ngày!

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi đi giày của tôi,
Hàng ngày,

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Hàng ngày.

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Tôi đội mũ của tôi,

Hàng ngày,

Tạm biệt, Mẹ!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay