Lesson Three Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson Three Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

one: 1

two: 2

three: 3

four : 4

five: 5

six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

2. Listen and check (v)

Click here to listen

3. Look at the picture again. Point, ask, and answer.

How old are you? => I'm seven.

Hướng dẫn:

one: How old are you? => I'm one.

two: How old are you? => I'm two.

three: How old are you? => I'm three.

four: How old are you? => I'm four.

five: How old are you? => I'm five.

six: How old are you? => I'm six.

seven: How old are you? => I'm seven.

eight: How old are you? => I'm eight.

nine: How old are you? => I'm nine.

ten: How old are you? => I'm ten.

4. Listen and point.

Click here to listen


5. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Sunday: chủ nhật

Monday: thứ Hai

Tuesday: thứ Ba

Wednesday : thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảyde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay