Lesson Two: Grammar Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

He has short hair. He doesn't have straight hair.

She has blue eyes. She doesn't have brown eyes.

It has black eyes. It doesn't have long hair.

Dịch:

Anh ấy có mái tóc ngắn. Anh ấy không có mái tóc thẳng.

Cô ấy có đôi mắt xanh. Cô ấy không có đôi mắt nâu.

Nó có đôi mắt đen.

Nó không có mái tóc dài

3. Look and say.

Hướng dẫn

+ It have brown eyes. => Number 3.

+ He has purple coat. => Number 4.

+ He hasn't purple coat. => Number 1.

4. Look again and write.

has / doesn't have

1. He has black hair.

2. She _____ straight hair.

3. It ______ blue eyes.

4. He ______ curly hair.

Hướng dẫn:

2. has

3. haven't

4. doesn't havede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay