Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

I like monkeys.

I don't like elephants.

They're big. I'm little.

Dịch:

Tôi thích những chú khỉ.

Tôi không thích voi.

Chúng rất to và tôi thì nhỏ.

3. Look and say.

big / little / tall / black / brown / yellow / white.

+ They're little. They're monkey.

+ They're tall. They're giraffe.

+ They're black. They're monkey.

+ They're yellow. They're giraffe.

+ They're white. They're zebras.

4. Write

like / don't like

 Hướng dẫn:

2. don't like

3. don't like

4. likede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay