Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

Do you like yogurt? Yes, I do.

Do you like carrots? No, I don't.

What do you like? I like yogurt.

Dịch:

Bạn có thích sữa chua không? Có, tôi thích sữa chua.

Bạn có thích cà rốt không? Không, tôi không thích.

Bạn thích gì? Tôi thích sữa chua.

3. Look and say.

meat / rice / ice cream / yogurt / bread / tomatoes.

+ Do you like meat? => Yes, I do.

Hướng dẫn:

+ Do you like rice? => Yes, I do.

+ Do you like cream? => Yes, I do.

+ Do you like yogurt? => Yes,I do.

+ Do you like bread? => No, I don't.

+ Do you like tomato? => No, I don't.

4. Write

Yes, I do.

No, I don't.

Hướng dẫn:

2. Yes, I do.

3. No, I don't.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay