Lesson Two: Grammar Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen


Script:

one arm.

two arms.

These are my arms.

This is my nose.

Dịch:

1 tay

2 tay

Đây là những cánh tay của tôi.

Đây là mũi của tôi.

3. Look, say, and circle.

 Hướng dẫn:

2. arms

3. leg

4. arm

4. Write: This is / these are

Hướng dẫn:

1. b. This is my nose.

2. These arede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay