Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

 Script:

She's a firefighter.

He's a student.

Is she a teacher? => No, she isn't.

Is he a teacher? => Yes, he is.

Dịch:

Cô ấy là lính cứu hỏa.

Anh ấy là học sinh.

Bà là giáo viên phải không? Không, bà không phải.

Anh ấy là thầy giáo phải không? Đúng vậy.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

1. He's a firefighter.

2. She's student.

3. He's teacher.

4. He's pilot.

4. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He'sde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay