Lesson Two: Grammar Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

This is Mom's book.

This is Billy's teddy bear.

Dịch:

Đây là cuốn sách của mẹ.

Đây là gấu teddy của Billy.

3. Look, say, and write

Hướng dẫn:

It's Rosy's kite.

It's Billy's teddy bear.

It's Dad's bag.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay