Lesson Two: Grammar Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... DeHocTot.com

Lesson Two: Grammar Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

I have two sandwiches.

I don't have my lunchbox.

I have an apple.

Dịch:

Tôi có 2 cái bánh mì kẹp.

Tôi không có hộp ăn trưa.

Tôi có 1 quả táo.

3. Look and say

cookies / a drink / a sandwich / a banana

+ I don't have a drink.

+I have …

Hướng dẫn:

2. I have cookies.

3. I don't have a sandwich.

4. I have a banana.

4. Look again and write

I have / I don't have

1. I don't have  a drink.

2. _________ cookies.

3. __________ a  sandwich.

4. __________ a banana.

Hướng dẫn:

2. I have

3. I don't have

4. I havede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay