Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Circle the odd-one-out. Write.1. doctor / nurse... DeHocTot.com

Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Circle the odd-one-out. Write.

1. doctor / nurse / frisbee / pilot. frisbee

2. goal / teacher / seesaw / slide. ___

3. sister / dad / brother / ice cream. ___

4. mom / firefighter / police officer / pilot. ___

5. goal / cousin / tree / pool. ____

Hướng dẫn:

2. goal / teacher / seesaw / slide.

3. sister / dad / brother / ice cream.

4. mom / firefighter / police officer / pilot.

5. goal / cousin / tree / pool.

Dịch:

1. bác sĩ / y tá / đĩa bay ném / phi công.

2. khung thành / giáo viên/ cầu bập bênh / cầu trượt.

3. chị gái / bố / anh trai / kem

4. mẹ / lính cứu hỏa / cảnh sát / phi công.

5. khung thành / em họ / cây / hồ bơi.

2. Number the picture.

Hướng dẫn:

hàng trên, từ trái sang phải:

3: grandma => 4: grandpa => 2: dad => 7: mom

hàng dưới, từ trái sang phải:

6: cousin => 5: brother

3. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's

4. She's

4. Look at the picture again and write.

1. It's under the box.

2. Where's the book? It's ___ the bag.

3. Where's the teddy bear? It's ___ the box.

Hướng dẫn:

2. in

3. in

5. Write the letters.

Hướng dẫn:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v , w, x, y, z.

6. Read and color.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay