Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Circle the odd-one-out. Write.1. sock / shorts ... DeHocTot.com

Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Tiếng anh


1. Circle the odd-one-out. Write.

1. sock / shorts / kitchen / coat.  kitchen

2. apple / orange / apartment / tomato. ____

3. dining room / living room / bedroom / pear. _____

4. dress / cookies / grape / banana. _____

5. hat / house / T-shirt / pants. _____

Hướng dẫn:

2. apple / orange / apartment / tomato. __ apartment __

3. dining room / living room / bedroom / pear. __ pear ___

4. dress / cookies / grape / banana. __ dress ___

5. hat / house / T-shirt / pants. __ house ___

Dịch:

1. tất / quần sooc/ nhà bếp / áo khoác.

2. táo / cam / căn hộ / cà chua.

3. phòng ăn / phòng khách / phòng ngủ / lê

4. váy / bánh quy / nho / lê.

5. mũ / nhà / áo phông / quần dài.

2. Write

Where's / Where are / He's / She's / They're

 

Hướng dẫn:

2. Where are / They're

3. Where's / She's

3. Write

His / Her

 

1. Her socks are white.

2. _____ shorts are orange.

3. _____ T-shirt is white.

4. _____ socks are blue.

5. _____ pants are green.

Hướng dẫn:

2. His

3. Her

4. His

5. Her

4. Circle.

Hướng dẫn:

2. chair

3. chicken

4. sheep

5. Write the letters.

Hướng dẫn:

2. tiger

3. three

4. hat

6. Read and color.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay