Chính tả bài Chuyện bốn mùa trang 7 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào c... DeHocTot.com

Chính tả bài Chuyện bốn mùa trang 7 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

-  (Trăng) “Mồng một lưỡi trai.

      Mồng hai lá lúa”.

-  “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

- “Kiến cánh vỡ tổ bay ra.

Bão táp mưa sa gần tới.

Muốn cho lúa nảy bông to”.

-“Cày sâu bừa , phân gio cho nhiều”.


Câu 2. Tìm trong “Chuyện bốn mùa” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 4) rồi ghi vào chỗ trống:

a) Những chữ bắt đầu bằng “l”: là, lộc, lại, làm, lửa..

Những chữ bắt đầu bằng “n”: năm, nàng, nào, nảy, nói...

b) Những chữ có dấu hỏi: bảo, nảy, của, nghỉ, bưởi, chỉ, thủ thỉ, lửa, ngủ...

Những chữ có dấu ngã: cỗ, đã, mỗi.

.com



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay