Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột ... DeHocTot.com

Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B.

A

B

a) Chỉ các loài vật:

-  Có tiếng bắt đầu bằng ch

-  Có tiếng bắt đầu bằng tr

b) Chỉ vật hay việc:

-  Có tiếng chứa vần uốt

-  Có tiếng chứa vần uổc

-   chích chòe, chèo bẻo, chiền chiện (sơn ca), châu chấu, chìa vôi, chẫu chuộc, cá chuối...

-  cá trê, cá trôi, cá trắm, con trâu, con trùn...

-  cái suốt, máy tuốt, cây cau, thẳng đuột, con chuột, nuốt, vuốt...

-  cái cuốc, nồi luộc, đánh cuộc, buộc, viên thuốc, thuộc lòng, chuộc tội, bó đuốc...


 Câu 2. Ghi lời giải các câu đố sau vào chỗ trống:

a) Tiếng có âm ch hoặc tr:

“           Chân gì ở tít tắp xa

Gọi là chân đấy nhưng mà không chân?”

(Chân trời)                                            *

b) Tiếng có vần uốc hoặc uốt

“   Cái sắc - để uống hoặc tiêm

Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài”.       *

(Thuốc - Thuộc (bài))

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay