Chính tả Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc... DeHocTot.com

Chính tả Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:

a.-  (sen, xen): hoa sen, xen kẽ

-   (sưa, xưa): ngày xưa, say sưa

-   (sử, xử): cư xử, lịch sử

b.- (kín, kiến): con kiến, kín mít

-       (chín, chiến): cơm chín, chiến đấu

-       (tim, tiêm): kim tiêm, trái tim

 

Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:

Chỉ khác nhau âm đầu “s” hoặc “x

Mẫu: nước sôi - đĩa xôi, ngôi sao - xao xác.

*   Đó là những cặp từ:

-     se se lạnh - xe chỉ. sạ lúa - xạ hương, sá gì - phố xá, dầu sả - xả rác, sương muối - xương gà, sinh nở - xinh đẹp, sơ suất - xơ mướp...

b.Chỉ khác nhau ở âm giữa vần i hoặc

-     Lúa chiêm - con chim, tìm kiếm - tiềm năng, biếm họa - búi tóc, kín mít - kiến nghị...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay