Chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền v... DeHocTot.com

Chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a. (giải, dải, rải):

*     giải thưởng, rải rác, dải rút.

(giành, dành, rành):

*     rành mạch, để dành, tranh giành.

b. (sứt, sức):

*     sức khỏe, sứt mẻ.

(đứt, đức):

*     cắt đứt, đạo đức (nứt, nức):

*     nức nở, nứt nẻ.


Câu 2. Viết các tiếng:

a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau:

-      Trái với hay: dở.

-      Tờ mỏng dùng để viết chữ lên: giấy.

b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau:

-     Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen dùng để viết chữ: mực.

-     Món ăn bằng quả rim đường: mứt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay