Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây v... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ nguy hiểm

Thú không nguy hiểm

- hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

- thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu 

 

Câu 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a.Thỏ chạy như thế nào?

-       Thỏ chạy nhanh như tên bắn. Hoặc: Thỏ chạy nhanh như bay.

b.Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?

-       Sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Hoặc: Sóc chuyền cành nhẹ như không.

c.Gấu đi như thế nào?

—   Gấu đi lặc lè: Hoặc: Gấu đi lùi lũi. Hay: Gấu đi khệnh khạng. Gấu khệ nệ.

d.Voi kéo gỗ như thế nào?

—  Voi kéo gỗ chạy băng băng. Voi kéo gỗ cực khỏe.


Câu 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

*   Trâu cày rất khỏe. Trâu cày như thế nào?

*   Ngựa phi nhanh như bay. Ngựa phi như thế não?

*    Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rỏ dãi.

Thấy chú ngựa béo tốt đang ăn, Sói thèm như thế nào?

*    Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười thế nào?

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay