Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - ... DeHocTot.com

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:

- tàu biển, biển cả, eo biển, đi biển, bờ biển, biển rộng mênh mông, sóng biến, biển động, biển lặng...


Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B.

Hồ

 

 

Dòng nước cháy tự nhiên ở đồi núi 

 

Suối

 

Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được

Sông

 

Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền... 


 Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

*   Câu hỏi: Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?


Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60-61) trả lời các câu hỏi sau:

a.Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

*    Trả lời: Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b.Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

*      Trả lời: Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh là vì muốn cướp lại Mị Nương.

c.Vì sao ở nước ta có nạn lụt?

*      Trả lời: ở nước ta năm nào cũng có nạn lụt vì Thủy Tinh muốn trả thù, dâng nước lên, đánh Sơn Tinh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay