Soạn bài Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - ... DeHocTot.com

Soạn bài Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

-       Hướng dẫn: Đọc đoạn 1, tìm ý đồ của bọn giặc Nguyên. Tìm được ý đồ đó, là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.


Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn Quốc Toản xô xát với mấy người lính gác, em sẽ tìm được nội dung trả lời cho câu hỏi.


Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm câu nói của vua. Đó chính là câu trả lời.


Câu hỏi 5:  Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

-      Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 4, sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

—   Gợi ý: Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam là vì: “Ấm ức, không được dự bàn việc nước, nghĩ đến lũ giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô cùng căm giận lũ giặc nên bóp nát quả cam lúc nào không biết”.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay