Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 - ... DeHocTot.com

Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Tiếng việt


 Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.

- Hướng dẫn: Em hãy nhìn vào thông báo, tìm xem có mấy mục chính, gồm những mục nào? 

- Gợi ý: Thông báo có 3 mục

+ Mục 1: Giờ mở cửa.

+ Mục 2: Cấp thẻ mượn sách.

+ Mục 3: Sách mới về.


Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?

-  Hướng dẫn: Em đọc lại thông báo, xem giờ mở cửa nằm ở mục nào?

Tìm được mục đó, em sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên.


Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?

- Hướng dẫn: Để trả lời câu hỏi này, em đọc kĩ mục 2 (mục cấp thẻ mượn sách) em sẽ biết được chính xác thời gian ngày, giờ đến thư viện.


Câu hỏi 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ mục 3 (sách mới về) em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

Gợi ý: Mục 3 giúp ta biết về các loại sách mới để mượn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay