Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:GiảiBài 2. Tính nhẩm :60 - 10 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =

60-40 =

90 - 10 - 20 =

90-30 =

80 - 30 - 20 =

80-50 =

Giải

60 - 10 - 30 = 20

60 - 40 = 20

90 - 10 - 20 = 60

90 - 30 = 60

80 - 30 - 20 = 30

80 - 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ  lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Giải

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay