Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:8 : 2 =             10 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 2 =             10 : 2 =                  14 : 2 =                     18 : 2 =

16 : 2 =             6 : 2 =                  20 : 2 =                     12 : 2 =

Bài 2: Tính nhẩm:

  2 x 6 =               2 x 8 =                  2 x 2 =                         2 x 1 =

12 : 2 =              16 : 2 =                  4 : 2 =                         2 : 2 =

Bài 3: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ?

Bài 4: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng ?

Bài 5: Hình nào có \({1 \over 2}\) số con chim đang bay ?

Bài giải:

Bài 1:

 8 : 2 = 4             10 : 2 = 5                  14 : 2 = 7                     18 : 2 = 9

16 : 2 = 8             6 : 2 = 3                  20 : 2 = 10                     12 : 2 = 6

Bài 2:

 2 x 6 = 12              2 x 8 = 16             2 x 2 = 4                         2 x 1 = 2

12 : 2 = 6              16 : 2 = 8               4 : 2 = 2                         2 : 2 = 1

Bài 3:

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

Bài 4:

Số hàng có tất cả là: 20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

Bài 5:

Hình a và hình c.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay