Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 sgk Toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tìm X:

a) X x 2 = 4                       b) 2 x X = 12                      c) 3 x X =  27

Bài 2: Tìm y

a) y + 2 = 10                     b) y x 2 = 10                      c ) 2 x y = 10

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

a) X x 2 = 4

         X = 4 : 2

         X = 2

b) 2 x X = 12

         X = 12 : 2

         X = 6

c) 3 x X = 27

         X = 27 : 3 

         X = 9

Bài 2:

a) y + 2 = 10

         y = 10 - 2

         y = 8

b) y x 2 = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

c) 2 x y = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

Bài 3:

Cột thứ nhất: 2 x 6 = 12, điền 12 vào ô trống.

Cột thứ hai: 12 : 2 = 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ ba: 2 x 3= 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ tư: 6 : 2 = 3, điền 3 vào ô trống.

Cột thứ năm: 3 x 5 = 15, điền 15 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 15 : 3 = 5, điền 5 vào ô trống.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

Bài 5:

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay