Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:8 : 4 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =                      12 : 4 =             20 : 4 =                      28 : 4 =

36 : 4 =                    24 : 4 =             40 : 4 =                      32 : 4 =

Bài 2: Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\) số con hươu:

Bài giải:

Bài 1:

8 : 4 = 2                 12 : 4 = 3           20 : 4 = 5               28 : 4 = 7

36 : 4 = 8               24 : 4 = 6           40 : 4 = 10             32 : 4 = 8

Bài 2:

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4 : 4 = 1              16 : 4 = 4

12 : 3 = 4              8 : 2 = 4               4 : 1 = 4

Bài 3: 

Số học sinh mỗi tổ là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Bài 4:

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Bài 5:

Ở hình a, có \({1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh vào.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay