Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính (theo mẫu):Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 :... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 = 

b) 6 : 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Bài 2: Tìm X

a) X + 2 = 6

X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

3 x X = 15

Bài 3: Hình nào đã được tô màu :

\({1 \over 2}\) số ô vuông ?

\({1 \over 3}\) số ô vuông ?

\({1 \over 4}\) số ô vuông ?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông ?

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 

Bài giải:

Bài 1:

a) 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10

b) 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

Bài 2:

a) X + 2 = 6

         X = 6 -2 

         X = 4

X x 2 = 6

     X = 6 : 2 

     X = 3

b) 3 + X = 15

         X = 15 : 3 

         X = 5

3 x X = 15

     X = 15 : 3

     X = 5

Bài 3:

Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông .

Bài 4:

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5: Ta có cách xếp như sau:

  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay