Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:9 + 1 + 5 =            ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 

9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 = 

Giải

9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

Giải

Bài 4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

Bài 5. Số?

Đoạn thẳng AB dài ... cm hoặc ... dm.

Giải

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay