Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: >; <; = 

Bài 3: >; <; =  

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Bài 4: Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

110 < 120                          110 < 120  

120 > 110                          150 > 130                      

130 < 150                          150 > 130

Bài 3:

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

Bài 4:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau:

 

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay