Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính:Bài 2: Đặt tính rồi tính:a) ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312;                     665 + 214 ;                   217 + 752

b) 68 + 27 ;                         72 + 19 ;                       61 + 29

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con vật ?

Bài 4: Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC:

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3: 

Hình a) được khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con voi.

Bài 4: 

Con sư tử nặng:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Bài 5: 

Chu vi hình tam giác ABC:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay