Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: >; < = 937...739            ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: >; < = 

937...739                               200 + 30....230

600...599                               500 + 60 + 7...597

398...405                               500 + 50 ...649

Bài 2: Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133 ;                         295 - 105

Bài 4: Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  > 649

Bài 2:

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

Bài 3:

Bài 4: 

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay