Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính nhẩm:500 + 300 =            ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 - 500 =                      600 - 400 =                    800 - 700 =

800 - 300 =                      600 - 200 =                    800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 - 72

b) 345 + 422                     674 - 353                       517 + 360

Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x - 32 = 45

b) x + 45 = 79

Bài giải:

Bài 1:

500 + 300 = 800                     400 + 300 = 700                   700 + 100 = 800

800 - 500 = 300                      600 - 400 = 200                   800 - 700 = 100

800 - 300 = 500                      600 - 200 = 400                    800 -100 = 700

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 - 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x - 32 = 45

          x = 45 + 32

          x = 77

b) x + 45 = 79

          x  = 79 - 45

           x = 34de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay