Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 = 

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số hình tròn ?

Bài 5: Tìm X:

a) X : 3 = 5;

b) 5 x X = 35.

Bài giải:

Bài 1:

a)

2 x 8 = 16                                             12 : 2 = 6                         

3 x 9 = 27                                             12 : 3 = 4                        

4 x 5 = 20                                             12 : 4 = 3                        

5 x 6 = 30                                             15 : 5 = 3                        

 

2 x 9 = 18                                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                                            45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                                            40 : 4 = 10

3 x 6 = 18                                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                                          30 x 3 = 90                          

80 : 4 = 20                                          90 : 3 = 30

              

20 x 2 = 40                                        30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                                        60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40                                  

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30 

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60  

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3: 

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

         X = 5 x 3

         X = 15

b) 5 x X = 35

         X = 35 : 5

         X = 7de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay