Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính nhẩm:2 x 9 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 9 =               16 : 4 =                   3 x 5 =                      2 x 4 =

3 x 9 =               18 : 3 =                   5 x 3 =                      4 x 2 =

4 x 9 =               14 : 2 =                  15 : 3 =                      8 : 2 =

5 x 9 =               25 : 5 =                  15 : 5 =                      8 : 4 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36;                     85 - 21 ;                  432 + 517

b) 38 + 27 ;                    80 - 35 ;                  862 - 310

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác bên:

Bài 4: Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

Bài giải:

Bài 1:

2 x 9 = 18                    16 : 4 = 4                  3 x 5 = 15                   2 x 4 = 8

3 x 9 = 27                    18 : 3 = 6                  5 x 3 = 15                   4 x 2 = 8

4 x 9 = 36                    14 : 2 = 7                 15 : 3 = 5                    8 : 2 = 4

5 x 9 = 45                    25 : 5 = 5                 15 : 5 = 3                    8 : 4 = 2

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3:

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 (cm)

Đáp số: 14cm.

Bài 4:

Bao gạo cân nặng là:

35 + 9 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

Bài 5: 

Có thể chọn: 555, 999

(Có thể chọn nhiều cách)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay