Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?Bài 2: Vi... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 - 58 ;                    509 - 6

Bài 4: Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Bài 5: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

Bài 2:

Các số theo thứ tự tùa bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

Bài 3:

a) 

b) 

Bài 4:

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                                      

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                                      

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

 Bài 5: 

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay